Strona główna | Praktyki i praca
 

Aktualności

Szanowni Państwo,
Informuję, dnia 4 kwietnia 2017 roku (wtorek) konsultacje wyjątkowo odbędą się w godzinach 11.00-13.00.
Z poważaniem,
dr hab. inż. Joanna Cabaj
Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich i StażySzanowni Państwo,


Informuję, wszystkie sprawy dotyczące praktyk zawodowych proszę załatwiać w terminach konsultacji, które w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 są przewidziane we wtorki i środy w godzinach 13.15-15.00 (pok. 314, bud. A-2);

 

Z poważaniem,
dr hab. inż. Joanna Cabaj
Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich i Staży
 

 


 

WAŻNA ZMIANA!

Od września 2016 r. nowym pełnomocnikiem dziekana ds. praktyk studenckich jest Pani dr hab. inż. Joanna Cabaj.

Wszelkie sprawy związane z praktykami można załatwiać w budynku A-2 w pok. 314 tylko i wyłącznie w wyznaczonych terminach konsultacji.

 

 

Na Wydziale Chemicznym obowiązuje Regulamin Praktyk Zawodowych wprowadzony Zarządzeniem Dziekana z dnia 26 marca 2014 r. Przed przystąpieniem do realizacji praktyk proszę się z zapisami regulaminu i załącznikami, które stanowią jego integralną część.

WAŻNE: Studenci mogą realizować praktykę zawodową w Zakładzie pracy zgodnym z profilem kształcenia. Nie ma zgody na odbywanie praktyk w sklepach, aptekach, gabinetach okulistycznych, dentystycznych, czy ginekologicznych.
Przypominam, że w zależności od realizowanego planu studiów wymagany jest różny czas trwania obowiązkowej praktyki zawodowej.
 1. Studenci studiujący wg nowego planu studiów (studia rozpoczęte w roku 2012/2013 i później) mają obowiązek odbycia praktyk zawodowych w wymiarze: 4 tygodnie/160 godzin, który jest jednakowy dla wszystkich kierunków kształcenia.

 2. Studenci studiujący wg poprzedniego planu studiów (studia rozpoczęte nie później niż w roku 2011/2012) mają obowiązek odbycia praktyk zawodowych w wymiarze:
  • Biotechnologia – 4 tygodnie
  • Chemia – 6 tygodni
  • Inżynieria materiałowa – 4 tygodnie
  • Inżynieria chemiczna i procesowa – 8 tygodni
  • Technologia chemiczna – 6 tygodni

Zanim przyjdziesz na konsultacje pobierz odpowiedni katalog plików, zapoznaj się i postępuj zgodnie z zamieszczoną tam informacją. Do pobrania jest też uaktualniona baza firm.

 1. Obowiązkowe praktyki zawodowe (dotyczy studentów nowego planu studiów – praktyka wpisana jako kurs na 7. semestrze zaliczana na ocenę + 6 pkt. ECTS)
  Plik do pobrania
  Obowiązkowa praktyka zawodowa musi odbywać się w Zakładzie Pracy o profilu zgodnym z kierunkiem kształcenia.

 2. Obowiązkowe praktyki zawodowe (dotyczy studentów starego planu studiów, studia rozpoczęte przed rokiem akademickim 2012/2013 – praktyka na zaliczenie)
  Plik do pobrania
  Obowiązkowa praktyka zawodowa musi odbywać się w Zakładzie Pracy o profilu zgodnym z kierunkiem kształcenia.

 3. Dodatkowe praktyki zawodowe (dotyczy wszystkich studentów I i II stopnia studiów wszystkich kierunków, którzy chcą zdobyć dodatkowe doświadczenie zawodowe)
  Plik do pobrania
  Dodatkowa praktyka zawodowa musi odbywać się w Zakładzie Pracy o profilu zgodnym z dowolnym kierunkiem kształcenia realizowanym na Wydziale Chemicznym PWr.

 4. Baza firm (zestawienie firm, w których studenci wszystkich kierunków odbywali praktyki zawodowe).
  Proszę o przemyślany wybór Zakładu, bo wiąże się to z przyznaniem punktów za zgodność realizowanej praktyki z kierunkiem kształcenia.
   TO NIE JEST ZAMKNIĘTA LISTA. Zachęcam do poszukiwania nowych Zakładów, w których możliwa będzie realizacja praktyki związanej z kierunkiem kształcenia.
  Plik do pobrania jest w formie arkusza, więc można sortować listę firm zgodnie z potrzebami (wg kierunku, miejsca, nazwy zakładu).

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty